Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam

Đánh giá mô hình công dân học tập

Xã hội học tập và công dân học tập

Xã hội học tập và công dân học tập

12-03-2022

Xây dựng một xã hội học tập là xây dựng một hệ thống giáo dục bảo đảm cho mọi công dân đều được học tập suốt đời, đồng thời, trong hệ thống đó có những chính sách và cơ chế tương ứng để bảo đảm cho mọi công ...

Công dân học tập trong xã hội học tập

Công dân học tập trong xã hội học tập

12-03-2022

Triển khai mô hình công dân học tập gắn với đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng là việc làm rất cần thiết, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về ...

Xây dựng mô hình công dân học tập

Xây dựng mô hình công dân học tập

12-03-2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong xã hội học tập, mọi người dân đều phải học tập suốt đời để có được những năng lực cốt lõi, gồm: những kỹ năng cơ bản và những phẩm chất mong muốn cần cho cuộc sống cũng như cho sự phát triển bền vững của xã hội – ...

Công dân học tập trong điều kiện bình thường mới

Công dân học tập trong điều kiện bình thường mới

12-03-2022

(TG) - Bàn về các giải pháp thực hiện mô hình công dân học tập trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là nội dung trọng tâm của Hội thảo “Công dân học tập trong điều kiện bình thường mới”.GS. TS. Nguyễn Thị Doan ...

Hà Nội triển khai mô hình ''Công dân học tập''

Hà Nội triển khai mô hình ''Công dân học tập''

12-03-2022

(ĐCSVN) - Ngày 30/12, Hội Khuyến học Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2022. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch ...

Giáo dục khởi nghiệp - cốt lõi phát triển quốc gia

Giáo dục khởi nghiệp - cốt lõi phát triển quốc gia

07-12-2022

Khởi nghiệp là chương trình đào tạo ở nhiều trường đại học trên thế giới, giúp cho sinh viên có tri thức và năng lực tạo lập doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp.Các quốc gia ngày càng quan tâm đến giáo dục khởi ...

Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam

Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam

07-12-2022

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2-22-2026.     Nguồn: ...

Giới thiệu sách ảnh Hội Khuyến học Việt Nam

Giới thiệu sách ảnh Hội Khuyến học Việt Nam

07-12-2022

Một phần tư thế kỷ (2016 - 2022) đã đi qua với Hội Khuyến học Việt Nam, cũng là dịp cùng nhìn lại về một chặng đường vẻ vang, rất đỗi tự hào của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam qua từng chặng đường khuyến học, ...

Nhìn nhận đầy đủ về học tập trong Tổ chức và Tổ chức học tập

Nhìn nhận đầy đủ về học tập trong Tổ chức và Tổ chức học tập

07-12-2022

Việc đưa học tập vào Tổ chức đã có những bước phát triển mạnh ở nhiều doanh nghiệp lớn, khi họ muốn nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự của mình ở tầm cao hơn và bản thân doanh nghiệp trở thành một "Tổ chức học tập" có quy ...