Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 / 0243 7726148

Website: http://www.hoikhuyenhoc.vn

Email: khuyenhocvn@gmail.com